Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

4473 138d 390

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
6116 4fd0 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaretaliate retaliate
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaohshit ohshit
0719 c9d2 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamyhappiness myhappiness
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaskrzacik skrzacik
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaGirlTiger GirlTiger

June 17 2015

5006 2979 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viafearoflove fearoflove
6490 3eb5 390
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viamefir mefir
4786 5d8c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja

May 06 2015

5003 3e2a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
5668 f196 390
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viapunkahontaz punkahontaz
3349 0ae4 390
Reposted fromjustMeee justMeee
3387 b213 390
Reposted fromjustMeee justMeee

April 29 2015

Stęskniona jestem orgazmów... dlatego upiekłam ciasto
Reposted bymakemewannadiepamieciodlegleice-cube-medCashniquespitasoulkill
4677 58ea 390
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaavooid avooid

mam świadomość, że jestem popierdolona - ale jak patrzę na niektórych ludzi to zaczynam wątpić w siebie.

Reposted frommefir mefir viadunkellicht dunkellicht
1034 04b1 390
Reposted fromcavovo cavovo viaGirlTiger GirlTiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl