Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

5637 770b 390
Reposted fromvitek vitek viamaking-love making-love
żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
Reposted fromcarduelis carduelis viaSearchYourWay SearchYourWay
3494 5534 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamaking-love making-love
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszalony-virus szalony-virus
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viamefir mefir
2761 8637 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viayouaresonaive youaresonaive
6998 daa9 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaaskman askman
1957 01a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman

June 22 2015

Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Śliczna z Ciebie maruda.
2944 5709 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamefir mefir
2424 793a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
3864 918b 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamaking-love making-love
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore vialuvsick luvsick
Potrzeba Ci męskiej ręki.
Szczególnie między udami.
— taki mój romantyk
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka vialuvsick luvsick
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona vialuvsick luvsick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl